"Investeer in uw Toekomst"

"Baanbrekende startups"

Investeer in Startups met hoge respectabele rendementen.

Via de besloten fondsen biedt InvestTech u de mogelijkheid om mee te investeren in interessante projecten. De projecten bestaan uit speciaal geselecteerd Startups. USP, verkoop/huurinkomsten en optimalisatiemogelijkheden worden vooraf door meerdere specialisten en adviseurs bekeken. Besloten Fondsen zijn projecten die u in een besloten kring met een beperkt aantal investeerders financiert.
 
AgriFood, NANO tech, Robotica, Deep Tech, Life sciences & health, Artificiële Intelligentie, Smart Water Service en meer.
Hypothecaire zekerheid en een maandelijkse uitgekeerde rente
  • 24/7: Altijd inzicht in de cijfers via onze app
  • Contact: Wij houden van korte lijnen
  • Belastingtechnisch: Fiscaal aftrekbaar
  • ​Uitbetaling: Korte looptijden dus snel uitgekeerd
  • Uniek: InvestTech stemt uw portefeuille af op uw doelstellingen en behoeften
  • ​​Hoge rendementen: Tot wel 20%
  • ​Kosten: Geen verborgen of gelaagde beheerskosten

(085) 087-2701

Bekend van

Meer informatie over InvestTech Nederland

Omvang van de rekening
Als u € 100.000 aan vrij belegbaar vermogen bezit, neem dan vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe onze Private Client Group u kan helpen om met het oog op uw pensioen uw financiële doelstellingen te bereiken.

Kosten
InvestTech hanteert een transparante vergoedingenstructuur, gebaseerd op de omvang van de portefeuille die we voor u beheren. Onze vergoedingen zijn zodanig gestructureerd dat wij er pas op vooruitgaan als u erop vooruitgaat. Er zijn geen verborgen of gelaagde beheerskosten.

Rendement
Veel van onze cliënten willen dat hun vermogen hun hele pensioen meegaan en tegelijkertijd inkomsten genereren. Daarom kijken we bij het vaststellen van het rendement naar de lange termijn.

Technologie als belegging

U wilt extra inkomen genereren met uw vermogen, maar tegelijkertijd uw beleggingsrisico zoveel mogelijk beperken. Wanneer u investeert in een van onze startupaanbiedingen zorgen de huurinkomsten(verhuur van robotica) voor een vaste maandelijkse uitkering, met de zekerheid van robotica als onderpand. Deze unieke combinatie geeft u veel zekerheid, maar biedt tegelijkertijd aantrekkelijke hoge rentepercentages.

Belangen investeerders op nummer 1

Bij InvestTech doen we het anders. Bij InvestTech stellen we de belangen van onze investeerders voorop. Dat doen we door u een 1e en/of 2e hypotheekrecht te verstrekken op de gehele portefeuille. Daarmee heeft u de zekerheid van robotica als onderpand, aangezien er in onze aanbiedingen geen bankfinancieringen nodig zijn.

Hypothecaire zekerheid

Naast de garantie van hypothecaire zekerheid (1ste en/of 2e recht) krijgt u als investeerder een vooropgesteld rendement op jaarbasis die door de terugkerende huurinkomsten zal worden betaald. Door de maandelijkse rente-uitkeringen genereert u een (maandelijks) periodiek inkomen waar u op kunt rekenen. De combinatie van hypothecaire zekerheid en een vaste bron van inkomsten zorgen voor een veilige en waardevaste investering met een goed rendement. 
Hebben jullie een AFM vergunning nodig?
Nee. InvestTech valt in beginsel onder de vrijstellingen van de AFM. De directie heeft gekozen voor een besloten karakter, met een persoonlijke insteek. Doordat er geen vergunningplicht is, houden wij tevens de overheadkosten laag.
Houdt de AFM toezicht op de InvestTech Garantiefondsen?
De InvestTech Garantiefondsen geven obligatieleningen uit. Voor de uitgifte van obligaties geldt in beginsel een prospectusplicht. Dit betekent dat een prospectus moet worden opgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving en dat de AFM dit prospectus goedkeurt. De verplichting van een goedgekeurd prospectus geldt niet als er sprake is van een uitzondering of vrijstelling.

Goedgekeurde prospectussen zijn te raadplegen in het register van de AFM. De AFM controleert daarbij niet of een obligatielening een goede belegging is. De AFM beoordeelt alleen of aan de wettelijke vereisten is voldaan; dus de vereiste informatie wordt verschaft. De beoordeling van de (kenmerken van de) obligatielening is aan u.

De InvestTech Garantiefondsen hoeven meestal geen goedgekeurd prospectus op te stellen. Dit komt omdat de InvestTech Garantiefondsen vaak obligatieleningen uitgeven waarbij het minimum bedrag dat moet worden geïnvesteerd € 100.000 bedraagt (uitzondering op de prospectusplicht). Ook is er binnen sommige InvestTech Garantiefondsen sprake van obligatie-uitgiften van minder dan € 5.000.000 (vrijstelling op de prospectusplicht). Zie ook de toelichting op onze website.

InvestTech heeft ervoor gekozen om voor de InvestTech Garantiefondsen die zijn vrijgesteld van een goedgekeurd prospectus, een informatiememorandum op te stellen. Een informatiememorandum bevat specifieke informatie over een bepaald InvestTech Garantiefonds (denk aan informatie over de risico's, InvestTech en het betreffende InvestTech Garantiefonds, de kenmerken van de obligatielening, de financiële informatie etc.) De informatiememoranda zijn niet beoordeeld en/of goedgekeurd door de AFM.
Moet ik in Nederland belasting betalen over mijn rente-inkomsten?
Hoe de inkomsten uit de obligatielening worden belast, hangt af van of u investeert vanuit privé of vanuit een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap).
Wanneer u privé deelneemt aan een obligatielening, vallen de rente-inkomsten in Box 3. U geeft de waarde van uw obligaties op bij de Belastingdienst onder bezittingen (naast eventuele andere bezittingen zoals spaargeld en/of andere beleggingen). De Belastingdienst bepaalt het saldo van uw bezittingen en schulden per 1 januari van het belastingjaar waarover u de aangifte doet.
Wanneer u vanuit een een rechtspersoon deelneemt aan een obligatielening, dan worden de rente-inkomsten belast als winst. De winst is belastbaar met vennootschapsbelasting. Winsten of verliezen op de obligaties vallen ook onder het belastbare resultaat.
Meer informatie over fiscale aspecten leest u terug in de documentatie van de InvestTech Garantiefondsen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw belastingadviseur als u hulp nodig hebt bij het doen van belastingaangifte.
Waar kan ik me aanmelden en inschrijven?
Heeft u interesse om deel te nemen in een van onze proposities? Vul dan vrijblijvend uw gegevens in op het formulier op onze website onder het kopje 'Meer informatie'. U ontvangt dan van ons uitgebreide informatie per e-mail, waaronder de documentatie en het deelnameformulier.
Mocht u de informatie niet of niet volledig hebben ontvangen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling relatiebeheer via cohen@roboticatech.nl. Wij sturen u dan alsnog de documentatie toe.
Wanneer gaat de rente lopen?
De rente begint te lopen vanaf de uitgiftedatum van uw obligaties. De uitgiftedatum is afhankelijk van het moment waarop u zich inschrijft op een obligatielening. Doorgaans is dat de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het betreffende InvestTech Garantiefonds uw inschrijving en betaling heeft ontvangen. Het InvestTech Garantiefonds stelt de ingangsdatum van uw obligaties vast en bevestigt deze datum aan u.
Wat betekent de ‘garantie’ binnen het InvestTech Garantiefonds?
Wij hebben gekozen voor de naam 'InvestTech Garantiefonds', omdat de gezamenlijke obligatiehouders in een InvestTech Garantiefonds (door middel van de Stichting Obligatiehouders) zekerheidsrechten krijgen. De zekerheidsrechten bestaan (onder andere) uit een eerste recht van hypotheek op de objecten die worden aangekocht door het betreffende InvestTech Garantiefonds.
De Stichting Obligatiehouders houdt en beheert dit eerste recht van hypotheek ten behoeve van de individuele obligatiehouders. Als het nodig blijkt (bijvoorbeeld bij structurele wanbetaling door InvestTech Garantiefonds), dan kan de Stichting Obligatiehouders het hypotheekrecht gedurende de looptijd van de obligatielening 'uitwinnen'. Dat betekent dat de Stichting Obligatiehouders tot openbare verkoop (executieverkoop) of onderhandse verkoop van de startups kan overgaan. De opbrengsten die worden gegenereerd met die (gedwongen) verkoop, komen (minus de verkoopkosten) toe aan de obligatiehouders.
Kort gezegd krijgen obligatiehouders dus een bepaalde garantie voor de terugbetaling van hun inleg. De hoogte van deze garantie voor de obligatiehouders gezamenlijk bestaat uit de verkoopopbrengst van de woningen minus de kosten van verkoop. Als het InvestTech Garantiefonds bij verkoop van de startups nog niet alle betalingsverplichtingen richting obligatiehouders is nagekomen, dan is de notaris verplicht om het bedrag dat met de verkoop wordt gegenereerd (voor het resterende bedrag van de betalingsverplichtingen) uit te keren aan de Stichting Obligatiehouders. Pas als die betalingsverplichtingen zijn voldaan, kunnen eventuele andere schuldeisers van het InvestTech Garantiefonds door InvestTech worden betaald.
U leest meer over de (werking van deze) zekerheidsrechten in de documentatie van het InvestTech Garantiefonds.
Vraag nu vrijblijvend informatie aan + whitepaper (ebook)
Strawinskylaan 1
1077 XW Amsterdam
©2022 InvestTechFonds
Contact: (085) 087-2701
Powered By ClickFunnels.com